Добре дошли в сайта

на

Средно училище "Христо Ботев",

гр.Калофер

 
 

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването от 16.03.2020 г. училището ще предложи дистанционно обучение по  учебните предмети,чрез електронните ресурси на издателство „ Просвета”,

видеоуроци „ Уча се” и „ Academico”. За провеждане на  обучението ще се следва седмичното разписание с начален час 9,00 часа.

Информирам Ви, че ще бъдат регистрирани електронни адреси в ABV.BG на всички паралелки от училището.

  1. Те ще бъдат изпратени на всички ученици и родители. На тези ел. адреси учителите, ще могат да изпращат материали, свързани с учебното съдържание и да поставят задачи.

  2.  Учениците ще изпращат изпълнените домашни работи на ел. адрес, който им е посочил съответният учител. Класните ръководители  ще разпратят паролите за влизане на родителите и/или учениците от паралелката.

  3.  Класните ръководители и учителите по различните учебни предмети ще Ви информират за начина на провеждане на обучението.

  4. Ще се проследява ежедневно активността на учениците, начина на изпълнение на поставените задачи, реакцията на родителите.

  5. Молбата към всички ученици е да ползват изпратените материали без да изтриват нищо от пощата, за да не затрудняват работата на останалите участници в обучението. Този начин на комуникация ще се използва, докато стане реалност виртуалната класна стая на електронния дневник.

  6. Директорът и всички учители ще бъдат на разположение за всички възникнали въпроси. Ще се опитаме да бъдем максимално полезни на учениците.

Уверяваме Ви, че въпреки създалата се извънредна ситуация, учителите сме отговорни и няма да допуснем проваляне на учебната година. Все пак най-важни са живота и здравето на всеки един от участниците в образователния процес.

Моля Ви, следете непрекъснато съобщенията в ел. страница на училището.

 

Директор

Таня Маринова

 

ВЪЗМОЖНА РЕАКЦИЯ ПО ЕТАПИ И СТЕПЕНИ

ВЪЗМОЖНА РЕАКЦИЯ ПО ЕТАПИ И СТЕПЕНИ13988761365304893888622854387725857700(1).docx (19977)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ.docx (19937)

 

 

 
 
 
 
 
ПОКАНА
 
Ръководството на СУ "Христо Ботев",град Калофер,Ви кани на родителска среща 
на 14.11.2019 г от 17.00 часа, със следния дневен ред: 
1. Запознаване с нормативни документи за учебната 2019/2020 г
     2. Сключване на споразумение между родители и СУ "Христо Ботев"
3. Избор на родителски активи/представители на класовете
4. Други
 

Съобщение

Грипна ваканция 22-24.01.2020 г 

Съобщение

Грипна ваканция 29.01-04.02.2020 г 

05.02.2020 г - междусрочна ваканция

Съобщение

06.02..2020-07.02.2020 - Неучебни дни

Съобщение 

06.03.2020 - 11.03.2020 / включително/ - неучебни дни. На 12.03. / четвъртък/ учебни занятия с установена програма за деня

Съобщение 

12.03.2020 - 13.03.2020 / включително/ - неучебни дни. На 16.03. / понеделник/ учебни занятия с установена програма за деня

Съобщение 

16.03.2020 - 29.03.2020 / включително/ - неучебни дни. На 30.03. / понеделник/ учебни занятия с установена програма за деня

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството и учителския колектив на СУ"Христо Ботев" Ви информира,че откриването на новата учебна година е на 17.09.2018 г от 9.00 часа

 


Система за взамодействие между учители, ученици и лични лекари.docx (25415)

                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание Заповед № РД -06-112/27.03.2017 г СУ "Христо Ботев",гр.Калофер обевява следният план-прием за учебната 2017/2018 г :

Професия " Моделиер-технолог на облеклото" с код 542040 и специалност"Конструиране,моделиране и технология на облеклото от текстил" с код 5420401,дневна форма на обучение,срок на обучението 5 години - 13 ученици

Професия "Аниматор в туризма" с код 812040 и специалност " Туристическа анимация" с код 8120402,дневна форма на обучение,срок на обучението 5 години - 13 ученици

 

                      СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви,че записването на ученици на І етап на класиране е от 28.06.2017 г до 30.06.2017 г в административния кабинет на училището

 

                     СЪОБЩЕНИЕ

На 20.11.2017 г ще се проведе родителска среща от 17.00 часа

 

                     СЪОБЩЕНИЕ

В навечерието на Рождество Христово с голяма гордост Ви информираме,че ученичката Мартина Самуилова Ганашева от VІІ клас при СУ "Христо Ботев",Калофер е класирана на 16 място - І кръг от Националното състезание по български език и литератера " Любословие"

Мартина - гордеем се с тебе! - Директор,учители и всички уч

Events Calendar

За родители

27.07.2012 19:06
Ден на отворените врати в ОУ "Христо Ботев",град Калофер 24.03. - Родителска среща - 17.00 часа 27.03. - Празник на буквите в първи клас - 17.00 часа 27.03. - Спортен празник - 9.00 часа   На 17.11.2016 г /четвъртък/ от 17.00 часа ще се проведе родителска среща     Информираме Ви,че...